16.3.2018

Workshop pro personalisty

9. května 2018 Vás zveme

na specializovaný pracovní workshop pro max. 15 účastníků.

Komplexní přehled a podmínky týkající se nakládání s osobními údaji v rámci personalistické praxe v souvislosti s novou právní úpravou ochrany osobních údajů v rámci EU. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, označované jako GDPR, účinné dnem 25.5.2018.

– Jak přistupovat k nakládání s osobními údaji zaměstnanců?
– Kde děláme nejčastější chyby?
– Jaké změny nastanou např. při realizaci výběrového řízení?
– Jaká data vést u bývalých pracovníků?

Obsah workshopu

1. Zákonný rámec GDPR
2. Základní principy
3. Zákonné tituly pro zpracování osobních údajů v pracovněprávních vztazích
4. Vysvětlení práv zaměstnanců
5. Informační povinnost
6. Zabezpečení osobních údajů
7. Spolupráce se zpracovateli
8. Nakládání s životopisy uchazečů o práci
9. Osobní spis zaměstnance a vedení personálně-mzdové agendy
10. Fotografie zaměstnanců
11. Monitoring zaměstnanců včetně dosavadní judikatury
12. Uchovávání osobních údajů po skončení pracovního poměru
13. Diskuze, závěr
Významná část semináře bude věnována dosavadní judikatuře a monitoringu
zaměstnanců dle Stanoviska č. 2/2017 pracovní skupiny „WP29“.

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.

+ odborný lektor
+ od roku 2008 právní praxe ve spolupráci s AK JUDr. František Novosad
+ rozhodce u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR
+ absolventka Nottingham Trent University (UK) – magisterský program v oboru právo
+ absolventka fakulty managementu a ekonomiky
+ zapsaný mediátor u Ministerstva spravedlnosti a u Evropské komise

Cena

3 800 Kč

Termín

9. 5. 2018 (9 – 16 hod.)

Místo

Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín

 

 

Ke stažení: GDPR workshop pro personalisty