12.1.2018

GDPR

GDPR neboli General Data Protection Regulation

Nařízení evropského parlamentu a rady (EU), účinnost zákona je určena k 25. květnu 2018. Každá společnost zpracovává osobní údaje a vztahují se na ni povinnosti stanovené nařízením GDPR.

Předmětným osobním údajem nejsou pouze jména a příjmení Vašich zákazníků, ale i údaje o Vašich zaměstnancích, návštěvnících Vaší společnosti či webu.


Postaráme se, aby Vaše společnost byla v souladu s nařízením GDPR a nebyli jste ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů ohrožování sankcemi.

 

Náš tým odborníků poskytuje komplexní služby v této oblasti:

 

GAP ANALÝZA
Výstupem je komplexní zpráva, jejíž součástí je označení rizik a úzkých míst, které Vaši společnost ohrožují, tedy komplexní posouzení rizik dle nařízení GDPR.

 

PŘÍPRAVA OPATŘENÍ A JEJICH ZAVEDENÍ DO PROCESŮ
Na základě GAP analýzy jsou jednotlivé oblasti činnosti společnosti v rámci projektu komplexně zpracovány.

 

PROŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ
Zaměstnanci, kteří v rámci nově nastavených procesů přicházejí do styku s osobními údaji, jsou komplexně proškoleni a seznámeni s problematikou GDPR.

 

SLUŽBY POVĚŘENCE GDPR (DATA PROTECTION OFFICER)
Odborník, který pomáhá držet krok se změnami a úpravami v této oblasti.

 

V případě Vašeho zájmu o spolupráci, nás neváhejte kontaktovat pomocí formuláře níže, nebo prostřednictvím našich projektových specialistů.