INTERIM SERVIS

Interim Servis

Co svým klientům nabízíme?

Dotační poradenství

Podpoříme Váš rozvoj vhodnou dotací. Naši specialisté provedou analýzu Vašich dotačních možností. Společně vytvoříme akční plán pro efektivní čerpání dotací.

Projektový management

Administraci dotačních projektů zvládnou naši projektoví experti. Jsme schopni vyškolit vaše zaměstnance, aby byli schopni řešit projektový management dotačních projektů.

Hodnota firmy

Provedeme analýzu hodnoty vaší firmy. Pomůžeme Vám zvyšovat hodnotu vaší firmy. Připravíme firmu na prodej nebo fúzi.

Transformace firmy

Je vaše firma předlužená, nemáte zákazníky, klesají Vám prodeje? Pomůžeme Vám firmu restrukturalizovat a případně prodat.

Zaujaly vás naše služby?

Kdo může žádat o dotaci

Tento projekt je určen pro ty zaměstnavatele, kteří v meziročním srovnání vykázali růst tržeb nebo nemají vyšší pokles tržeb než je 10%. Pokles tržeb se dokládá z výkazu zisků a ztrát (tzv. výsledovka) za poslední a předposlední účetní období. Tržbami se zjednodušeně myslí Celkové tržby = Tržby za prodej zboží (I.) + Výkony (II.) dle struktury výkazu u zisků a ztrát v účetnictví firmy (účetní jednotky). Srovnání tržeb se posuzuje za účetní jednotku se samostatným IČ. V případě OSVČ se podporují ty OSVČ, které v meziročním srovnání nemají vyšší pokles příjmů z podnikání a z jiné samostatně výdělečné činnosti (§ 7 zákona o daních z příjmu v platném znění) než je 5%. Meziroční porovnání příjmů dle § 7 zákona o daních z příjmu se provede na základě srovnání daňových přiznání za poslední a předposlední zdaňovací období (rok).

  • Projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců je realizován od 1. 12. 2013 do 30.9.2015, přičemž vzdělávací aktivity musí být ukončeny k 30.9.2015.

  • Přibližně 11 mld. korun si mezi sebe do roku 2020 rozdělí podnikatelé investující zejména do nových výrobních technologií, dále pak do nehmotného majetku a souvisejících nemovitostí. Dotace má za cíl usnadnit cestu nových nebo inovovaných produktů a procesů do výroby či na trh. Program Inovace je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

Zaujaly vás naše služby?

Aktuality