Výzva 79 – Chytrá změna

Chytrá změna

Výzva č. 79


Podporované aktivity

  • podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
  • pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám
  • podpora zavádění konceptu age managementu u zaměstnavatelů, podpora rozvoje řízení lidských zdrojů

Chytrá změna – pdf